Het Bestuur & Doelstellingen

Bestuurlijke structuur en doelstelling Vechtzoom

In 2016 is de vereniging SV Vechtzoom opgericht. De vereniging had tot doel een op de wijkgericht sportaanbod door, voor en met de bewoners op te zetten. Binnen de algemene vereniging werd een voetbalafdeling gestart en op project basis een buurtsportvereniging met activiteiten voor schoolkinderen, vrouwen en meisjes, en groepen die weinig aan sport en bewegen deelnamen. De SV Vechtzoom bespeelt dan het gelijknamige sportpark in de wijk Overvecht in Utrecht. Naast de algemene vereniging werd het park ook gebruikt door de Frisbee verenigingen UFO en UTKA.

Na een jaar functioneren hebben de leden besloten de juridische structuur aan te passen. De basis voor het functioneren op het sportpark zijn de verenigingen, die sport aanbieden. De verenigingen zijn daarin geheel autonoom. Dat zijn op dit moment UFO frisbee, UTKA frisbee , SV Vechtzoom voetbal en SV Vechtzoom buurtsportvereniging. Het sporten is daarmee de basis van de activiteiten op het sportpark. Naast deze vier sporten zal hoogstwaarschijnlijk in september 2019 hockey aan de activiteiten worden toegevoegd.

Ten behoeve van het gemeenschappelijk functioneren is een Stichting Vechtzoom Beheer (SVB) opgericht, die de zorg heeft voor de exploitatie van het park en de gebouwen, dat wil zeggen de kleedkamers en de kantine. De stichting moet zorgen voor een gezonde exploitatie van de kantine maar ook van het sportpark. Ten behoeve van het functioneren kent de stichting een onafhankelijk Bestuur, een Raad van Toezicht, waarin alle verenigingen een bestuurder hebben, een Kantine commissie als raadgevend orgaan voor de exploitatie van de kantine en een Veldverdelingscommissie ten behoeve van een gezonde exploitatie en gebruik van de velden.

 

Het bestuur van de Stichting Vechtzoom Beheer bestaat uit:

Bart Engbers : Voorzitter

ElHassan Ouhammou : Vice voorzitter

Peter Legters : Penningmeester (a.i.)

Meki Karroum : Secretaris

Het bestuur wordt ondersteund door Michel Hofstede (parkmanager vanuit de VSU)

 

Het Bestuur SV Vechtzoom (kijk op de voetbalpagina voor de contactgegevens)
Hier vindt u de contact informatie van de bestuursleden van SV Vechtzoom:

Voorzitter
Jalid Zammouri

Secretaris
Achour Aalili

Penningmeester & Vice Voorzitter
Brahim Karroum